คำนวณหาบีทียู
  • Office : 02-1753-253 , 02-1753-037 Mobile : 099-6362928 , 081-8057066
  • เวลาทำการ : จันทร์ - เสาร์ 08:00 - 17.00 น.
image description

PRODUCT

  1. ผลิตภัณฑ์

คำนวณหาบีทียู


คำนวนหาขนาด BTU ที่เหมาะสม

รายการคำนวนหาขนาด BTU ขนาดห้อง [ ตารางเมตร ]

ขนาดเครื่อง
(
BTU)

ห้องนอน

ห้องนอน
โดนแดด

ห้องรับแขก

ห้องรับแขก
โดนแดด

ห้องทำงาน

ห้องทำงาน
โดนแดด

9000

09 - 16

09 - 14

09 - 16

09 - 14

09 - 14

09 - 14

12000

16 - 22

14 - 20

16 - 20

14 - 18

14 - 18

14 -16

15300

20 - 28

18 - 26

20 - 26

18 - 23

18 - 23

15 - 20

18000

24 - 33

21 - 30

24 - 30

21 - 27

21 - 27

18 - 24

20800

28 - 38

24 - 35

28 - 35

24 - 31

24 - 31

21 - 28

22800

30 - 42

27 - 38

30 - 38

27 - 34

27 - 34

23 - 30

27200

36 - 50

32 - 45

36 - 45

32 - 41

32 - 41

27 - 36

32800

44 - 60

38 - 55

44 - 55

38 - 49

38 - 49

33 - 44

38000

51 - 70

44 - 63

51 - 63

44 - 57

44 - 57

38 - 51

53000

71 - 97

62 - 88

71 - 88

62 - 80

62 - 80

53 - 71

64000

86 - 118

75 - 107

86 - 107

75 - 97

75 - 97

64 - 86

บีทียูคืออะไร

 บีทียู ( Btu : British Thermal Unit ) คือ หน่วยที่ใช้วัดปริมาณความร้อนหน่วยหนึ่ง ( ซึ่งเป็นที่นิยมใช้มากในระบบปรับอากาศ ) สามารถเทียบได้กับหน่วยแคลอรีหรือหน่วยจูลในระบบสากล โดยที่ ความร้อน 1 Btu คือปริมาณความร้อนที่ทำให้น้ำ 1 ปอนด์มีอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง 1 องศาฟาเรนไฮด์ สำหรับเครื่องปรับอากาศนั้นจะวัดกำลังความเย็นหรือความสามารถในการดึงความร้อน ( ถ่ายเทความร้อน ) ออกจากห้องปรับอากาศในหน่วยบีทียูต่อชั่วโมง ( Btu/h ) ซึ่งเทียบเท่ากับหน่วยวัตต์ในระบบสากล

เช่น เครื่องปรับอากาศขนาด 12,000    บีทียูต่อชั่วโมง หมายความว่าเครื่องปรับอากาศเครื่องนั้นมีความสามารถในการดึงความร้อนออกจากห้องปรับอากาศ 12,000 บีทียูภายในเวลา 1 ชั่วโมงแต่โดยทั่วไปในท้องตลาดมักใช้คำว่าบีทียูต่อชั่วโมง ซึ่งเป็นการใช้ที่ผิดหลักวิชาการแต่ว่าเป็นที่เข้าใจกันโดยทั่วไป


ข้อพิจารณาก่อนการเลือกซื้อเครื่องปรับอากาศ

 การคำนวณขนาดทำความเย็น (Cooling capacity หรือ BTU)
ควรเลือกขนาดเครื่องปรับอากาศให้เหมาะสมกับห้องที่จะติดตั้ง
เพื่อให้ได้ความเย็นที่เหมาะสม
เพราะการซื้อเครื่องปรับอากาศที่มีขนาดใหญ่เกินไป
จะส่งผลให้ห้องมีความเย็นมากเกินไปทำให้เครื่องต้องเดิน-หยุดบ่อย
นอกจากนี้ราคาเครื่อง และ ค่าติดตั้งก็จะสูงตามไปด้วย ในทางกลับกัน ถ้าซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดเล็กเกินไป
การทำความเย็นก็ไม่เพียงพอ
และเครื่องก็ต้องทำงานตลอดเวลา ทำให้เครื่องมีอายุการใช้งานสั้นลง 
ดังนั้นควรเลือกเครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทำความเย็นให้เหมาะสมกับพื้นที่ห้อง

 โดยใช้วิธีการคำนวณ บีทียู พื้นฐาน หรือ สอบถาม ช่างผู้ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ

 ลักษณะการใช้งาน เป็นสิ่งที่ต้องคำนึงถึงเป็นอันดับแรก โดยดูประเภทของห้องว่าเป็นห้องนอน ห้องรับแขก ห้องทำงาน
ร้านอาหาร ร้านค้า โรงแรม
โรงพยาบาล ฯลฯ

 รูปแบบ (ตั้ง-แขวน, ติดผนัง, ตู้ตั้ง, ฝังเพดาน) เลือกรูปแบบของเครื่องปรับอากาศ โดยคำนึงถึงพื้นที่ที่จะทำการติดตั้ง
และความสะดวกในการดูแลรักษา (Maintenance)
โดยสามารถศึกษาข้อดี-ข้อเสียที่