เปรียบเทียบค่าไฟฟ้า
  • Office : 02-1753-253 , 02-1753-037 Mobile : 099-6362928 , 081-8057066
  • เวลาทำการ : จันทร์ - เสาร์ 08:00 - 17.00 น.
image description

PRODUCT

  1. ผลิตภัณฑ์

เปรียบเทียบค่าไฟฟ้า


ฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 คืออะไร

เนื่องจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ( กฟผ. ) ได้ส่งเสริมให้ประชาชนร่วมใจกันประหยัดการใช้พลังงานไฟฟ้า
และใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อจุดมุ่งหมายในการลดการใช้พลังงานโดยรวมของประเทศจึง
ได้จัดทำโครงการ “ ประชาร่วมใจ ประหยัดไฟฟ้า “ โดยให้ผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าผลิตหรือนำเข้าอุปกรณ์ไฟฟ้า
ที่มีประสิทธิภาพสูง สำหรับเครื่องปรับอากาศซึ่งเป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีการเติบโตสูงและใช้พลังงานไฟฟ้าสูงสุด
ทั้งในบ้านพักอาศัยและในภาคธุรกิจ  กฟผ. ได้ขอความร่วมมือกับผู้ผลิตเครื่องปรับอากาศ ให้เข้าร่วมโครงการ
เพื่อกำหนดระดับประสิทธิภาพและพัฒนาเครื่องปรับอากาศ
เพื่อติดฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพเบอร์5 เพื่อติดฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพตามมาตรฐานสำนักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ( สมอ. ) โดยสถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ( สฟอ. ) เป็นหน่วยงานทดสอบ
ค่าประสิทธิภาพ โดยเกณฑ์ที่ใช้กำหนดระดับประสิทธิภาพของเครื่องปรับอากาศเป็นดังนี้

                                                                สนับสนุนข้อมูลโดย  เครื่องปรับอากาศ " เทรน "

ประหยัดไฟเบอร์5  หมายถึง ท่านจ่ายค่ากำลังไฟฟ้า 1หน่วย จะได้ความเย็น ไม่น้อยกว่า 10,600 บีทียู
(ซึ่งแอร์ปกติโดยทั่วไปท่านจ่ายค่าไฟฟ้า 1 หน่วย จะได้ความเย็น ประมาณ 7,000-8,000 บีทียูเท่านั้น)   
สอบถามข้อมูล การไฟฟ้าฝ่ายผลิตฯ   02-4368290-96(แสดงว่าถ้าใช้แอร์เบอร์ 5 ประหยัดไฟฟ้า ประมาณ 35%) 
ฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 เป็นลักษณะป้ายสีเหลือง 
และระบุรายละเอียดต่างๆของแอร์ตัวนั้น หากมีข้อสงสัยว่า เครื่องปรับอากาศ ของท่าน ประหยัดไฟฟ้าได้จริงหรือไม่
ถ้าพบยี่ห้อใดผลิตหรือจำหน่ายไม่ตรงกับฉลากที่ระบุไว้ TEL...0-24368290-96