วิธีเลือกซื้อแอร์
  • Office : 02-1753-253 , 02-1753-037 Mobile : 099-6362928 , 081-8057066
  • เวลาทำการ : จันทร์ - เสาร์ 08:00 - 17.00 น.
image description

PRODUCT

  1. ผลิตภัณฑ์

วิธีเลือกซื้อแอร์


 

 

ข้อพิจารณาก่อนการเลือกซื้อเครื่องปรับอากาศ

การคำนวณขนาดทำความเย็น (Cooling capacity หรือ BTU) 
ควรเลือกขนาดเครื่องปรับอากาศให้เหมาะสมกับห้องที่จะติดตั้ง เพื่อให้ได้ความเย็นที่เหมาะสม

BTU สูงไป Compressor จะส่งผลให้ห้องมีความเย็นมากเกินไป ทำให้เครื่องต้องเดิน - หยุด บ่อยราคาเครื่องและ
ค่าติดตั้งก็สูงตามไปด้วย
สิ้นเปลืองพลังงาน
BTU ต่ำไป Compressor การทำความเย็นก็ไม่เพียงพอ และเครื่องต้องทำงานตลอดเวลาทำให้เครื่องมีอายุการทำงานสั้นลง
สิ้นเปลืองพลังงาน


ทำให้เครื่องมีอายุการทำงานสั้นลง สิ้นเปลืองพลังงาน ดังนั้นควรเลือกเครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทำความเย็นให้เหมาะสมกับพื้นที่ห้อ

 ปัจจัยที่ควรเลือกพิจารณาเพิ่มขนาดบีทียู
1. จำนวนของห้องและหน้าต่าง
2. ทิศที่แดดส่อง
3. วัสดุหลังคาที่มีฉนวนกันความร้อนหรือไม่
4. จำนวนและประเภทของเครื่องใช่ไฟฟ้าในห้อง
 ข้อคำนึงถึงการเลือก ประเภทเครื่องปรับอากาศ

1. วัตถุดิบที่ใช้ (Material) เนื่องจากคุณภาพของวัตถุดิบมีผลต่อโดยตรงต่อประสิทธิภาพการทำงาน 
และความคงทนของเครื่องปรับอากาศอีกทั้งในปัจจุบันมีเครื่องปรับอากาศให้เลือกมากมายหลายยี่ห้อ 
จึงไม่เป็นการง่ายที่จะตัดสินใจซื้อได้ทันทีดังนั้นเราจึงควรศึกษาส่วนประกอบที่สำคัญเพื่อช่วยในการเลือกซื้อเครื่องปรับอากาศ
2. คอมเพรสเซอร์ (Compressor) ที่นิยมใช้กันอยู่ 3 ประเภทคือ
⇒ คอมเพรสเซอร์โรตารี่ (Rotary compressor) ทำงานโดยการหมุนของใบพัดความเร็วสูง โดยมีคุณสมบัติคือ 
การสั่นสะเทือนน้อย เดินเงียบ และมีประสิทธิภาพพลังงานสูง (EER) เหมาะกับ เครื่องปรับอากาศขนาดเล็ก
⇒ คอมเพรสเซอร์ลูกสูบ (Reciprocating compressor) ทำงานโดยการใช้กระบอกสูบในการอัดน้ำยา โดยมีคุณสมบัติคือ 
ให้กำลังสูง แต่มีการสั่นสะเทือนสูง และมีเสียงดัง เหมาะกับเครื่องปรับอากาศขนาดใหญ่
⇒ คอมเพรสเซอร์แบบScroll (Scroll compressor) พัฒนามาจากคอมเพรสเซอร์โรตารี่ ทำงานโดยใบพัดรูปก้นหอย 
โดยมีคุณสมบัติคือ มีการสั่นสะเทือนน้อย เดินเงียบและมีประสิทธิภาพพลังงานสูงกวคอมเพรสเซอร์แบบอื่นๆในระดับเดียวกัน
3. คอยล์ (Coil) ประกอบด้วยท่อทองแดง และครีบอะลูมิเนียม (Fin)
ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่สำคัญในการระบายและดูดซับความร้อนจากอากาศ 
ดังนั้น ผู้ซื้อจึงควรพิจารณาถึงวัตถุดิบที่ใช้ทำคอยล์ เช่น ความหนาของครีบ หรือการเคลือบสารป้องกัน
การกัดกร่อน เนื่องจากคอยล์ที่มีสภาพดีย่อมระบายความร้อนได้ดี 
ดังนั้นคอยล์ที่ทนทานจึงสามารถยืดอายุการใช้งานเครื่องปรับอากาศ แถมยังช่วยประหยัดพลังงานได้อีกด้วย

4.มอเตอร์พัดลม (Fan motor) เป็นส่วนประกอบสำคัญอีกอย่างหนึ่งในการช่วยระบาย และดูดซับความร้อน
มอเตอร์ที่ใช้ในเครื่องปรับอากาศมีอยู่หลายเกรดดังนั้นผู้ซื้อจึงควรสอบถามข้อมูลของมอเตอร์เพื่อประกอบการตัดสินใจ
มอเตอร์ที่ดีควรใช้ขดลวดที่ทนความร้อนได้สูง จึงจะทำให้มอเตอร์

ทำงานได้อย่างต่อเนื่องโดยที่รอบ (rpm) ไม่ตกซึ่งมีผลต่อการระบายความร้อน และไม่เสียง่ายเนื่องจากความร้อนสูง

5.ระบบฟอกอากาศ (Air Purifier) ในปัจจุบันผู้ผลิตนิยมติดตั้งระบบฟอกอากาศไว้ในเครื่องปรับอากาศ
เพื่อช่วยทำให้อากาศภายในห้องมีความสะอาดบริสุทธิ์ มากขึ้น
ซึ่งระบบฟอกอากาศที่ติดตั้งมาพร้อมเครื่องปรับอากาศมีอยู่ด้วยกันหลายระบบดังนี้
⇒ การกรอง (Filtration) เป็นการใช้แผ่นกรองอากาศในการดักจับฝุ่นละอองหรืออนุภาคที่มีขนาดใหญ่กว่าช่องว่างระหว่างเส้นใย 
โดยที่สิ่งสกปรกจะติดค้างอยู่ที่ไส้กรอง และต้องทำการเปลี่ยนเมื่อหมดอายุการใช้งาน ตัวอย่างของระบบนี้ก็คือ HEPA 
(High Efficiency Particulate Air) ซึ่งเป็นการกรองอากาศที่มีประสิทธิภาพในการกำจัดอนุภาคขนาดเล็กถึง 0.05 ไมครอน
ในกรณีที่ต้องการกำจัดกลิ่นในอากาศ จะนิยมใช้แผ่นคาร์บอน (Activated carbon filters) เพื่อดูดซับกลิ่นเช่น กลิ่นควันบุหรี่ กลิ่นอาหารเป็นต้น

⇒ การดักจับด้วยไฟฟ้าสถิต (Electrostatic Precipitator) เป็นการใช้ตะแกรงไฟฟ้า (Electric grids)ใน การดักจับฝุ่นละอองหรืออนุภาค
โดยการเพิ่มประจุไฟฟ้าให้กับอนุภาคฝุ่นละอองและใช้แผ่นโลหะอีกชุดหนึ่งซึ่ง เรียงขนานกันดูดอนุภาคฝุ่นละอองไว้ โดยที่หลังจากใช้งานไประยะหนึ่งต้องหยุดเครื่องเพื่อทำความสะอาดแผ่นโลหะ
⇒ การปล่อยประจุไฟฟ้า (Ionizer) เป็นการใช้เครื่องผลิตประจุไฟฟ้า และปล่อยออกมาพร้อมกับลมเย็นเพื่อดูดจับอนุภาคฝุ่นละออง และกลิ่น โดยประจุลบที่ปล่อยออกมาจะทำการดูดจับอนุภาคฝุ่นละอองและกลิ่น ซึ่งมีโครงสร้างเป็นประจุบวก จนกระทั่งกลุ่มอนุภาคเหล่านั้นรวมตัวกันจนมีขนาดใหญ่ขึ้น และตกลงสู่พื้นห้อง โดยกลุ่มอนุภาคเหล่านั้นจะถูกกำจัดไปพร้อมกับการทำความสะอาดพื้นห้องตามปกติ 

ดังนั้นระบบนี้จึงไม่จำเป็นต้องมีการทำความสะอาด เพราะไม่มีการดักจับโดยใช้แผ่นกรอง แต่เป็นการใช้ปฏิกิริยาทางเคมี

ประจุลบ = ผลิตจากระบบฟอกอากาศ
ประจุบวก = ฝุ่นละออง กลิ่น ควัน เชื้อโรค

6. การประหยัดไฟฟ้า (Energy Saving) ในปัจจุบันมีเครื่องปรับอากาศวางจำหน่ายอยู่ในท้องตลาด 
เพื่อตอบสนองนโยบายการประหยัดการพลังงานของการไฟฟ้าฝ่ายผลิต ซึ่งเครื่องปรับอากาศเบอร์ 5 จะมีประสิทธิภาพพลังงาน
(EER - Energy Efficiency Ratio) สูงกว่า และช่วยประหยัดพลังงานไฟฟ้า แต่ข้อเสียคือมีราคาสูงกว่าเครื่องปรับอากาศธรรมดาดังนั้น 
ผู้ซื้อจึงควร เปรียบเทียบความคุ้มค่าระหว่างต้นทุนที่เพิ่มขึ้น กับค่าไฟฟ้าในระยะยาวโดยขึ้นอยู่กับตัวแปรหลายอย่าง 
เช่น ส่วนต่างราคา จำนวนปีที่จะใช้งาน จำนวนชั่วโมงที่จะใช้งานต่อวันเป็นต้น